Utbildning & stipendier

Traditioner och kunskap förs vidare från generation till generation. Hantverkarnas Riksorganisation värnar om den praktiska hantverksutbildningen och arbetar för att kunskap och traditioner ska leva vidare i takt med tiden.

Utbildning

Våra medlemsföreningar är på olika sätt involverade i ett flertal hantverksutbildningar, både på gymnasial och på eftergymnasial nivå. Gemensamt för dessa är att gesällbrevet, eller motsvarande yrkesbevis, ska vara hantverksutbildningens övergripande mål. Ett exempel är Hantverksakademin, en yrkeshögskola som ägs och drivs av Stockholms Hantverksförening.

Stipendier

Varje år delas stipendier ut till duktiga och ambitiösa hantverkare av olika stiftelser, så att de kan fortsätta sitt hantverksarbete. Hantverkarnas Riksorganisation förvaltar, eller deltar i förvaltningen av, ett flertal stiftelser. Läs mer om vilka stipendier som finns att söka.

 

Stipendier för vidareutveckling i Gävle

Gefle Handtverksförening ser som en av sina stora uppgifter att höja kvaliteten bland hantverkets utövare i Gävle. Föreningen har fonder från vilka stipendier kan delas ut för vidareutbildning i hantverksyrken. 

Läs mer >

 

Fabrikör JL Eklunds hantverksstiftelse

Stipendiet delas ut till unga människor under 35 år för vidareutbildning i ett hantverksyrke. För att kvalificera för ett stipendium från Eklunds Hantverksstiftelse gäller att man ska ha yrkeskompetens motsvarande gesällbrev, dvs man ska vara färdig med sin grundutbildning i yrket.

Läs mer >

 

Tandläkare Elma Levins minnesfond

Tandläkare Elma Levins minnesfond är en stipendiefond som administreras av Stockholms Hantverksförening och årligen delar ut två stipendier. Fonden riktar sig till kvinnliga hantverkare, som vill vidareutveckla sin kompetens och på så vis öka sina möjligheter till försörjning inom yrket.

Läs mer >

 

Märta Måås-Fjetterström-stipendiet

Stipendium för betydande arbete eller insats som främjar hantverket och ger avtryck i tiden i enlighet med Märta Måås-Fjetterströms anda.

Läs mer >>

 

Stiftelsen Lars Fredricsson

Är du ung entreprenör och siktar på en verksamhet inom hantverk eller arkitektur? Ansök om utbildningsstipendium för att komma igång.

Läs mer >>

 

Gålöstiftelsen

Gålöstiftelsen har ett flertal olika stipendier, både för dig som inte har kommit så långt i dina studier och för dig som har kommit längre.

Läs mer >

 

Halmstads Hantverks- och Industriförenings stipendium

Halmstads Hantverks- och Industriförening delar årligen ut ett stipendium på 10 000 kronor. Stipendiet delas ut till en engagerad hantverkare/företagare i Halmstad med omnejd, för att utbilda sig och utveckla sitt hantverk.

Ansökan skickas till:
Halmstads Hantverks- och Industriförening
Box 296
301 07 Halmstad

 

Katrineholms Hantverksstiftelse

Katrineholms Hantverksstiftelse delar årligen ut stipendier till unga med anknytning till Katrineholm med omnejd som utbildar sig inom hantverksyrken.

Läs mer >

 

Umeå Fabriks- och Hantverksförenings Hantverksstipendium

Varje år delar Umeå Fabriks- & Hantverksförening ut ett Hantverksstipendium på 10 000 kr. Stipendiet delas ut till den företagare eller annan person som genom sin utbildning och verksamhet har fört hantverkstraditionen vidare. Priset utdelas vid Umeå Galan varje år i november.

Läs mer >

 

Sixten Gemzéus stiftelse

Stipendierna ska främja självständiga teoretiska eller praktiska studier i första hand utom landet. Kvalificerad är den sökande som har utomordentliga personliga kvalifikationer och vars studier har stort allmänt intresse.

Läs mer > 

Gesäll- och mästarbrev

Gesäll- och mästarbrev är hantverksbranschernas yrkesbevis. Gesällbrevet visar att du har en fullgod yrkesutbildning och att du har klarat ett praktiskt yrkesprov som har blivit granskat och betygssatt. Med gesällbrev öppnas även arbetsmarknaden ute i Europa.

Sveriges Hantverksråd

Sveriges Hantverksråd, Hantverksrådet, är en ideell förening som har till ändamål att verka för hög kvalitet på all hantverksutbildning och att säkerställa de svenska yrkeskompetensbevisens internationella konkurrenskraft.

Hantverksrådet har ett myndighetsuppdrag enligt av statsmakten beslutade föreskrifter, att utfärda och återkalla Mästarbrev. Därutöver fastställs, i samarbete med branschorganisationer, utbildningsorgan och företag, opartiska och enhetliga provbestämmelser som skall gälla för Gesäll- och Mästarbrev.

Huvudmän för Sveriges Hantverksråd är Företagarna, Hantverkarnas Riksorganisation och Svenskt Näringsliv.

Läs mer >