Lokala hantverksföreningar

Lokala hantverksföreningar från många delar av landet är anslutna till Hantverkarnas Riksorganisation. När du anlitar en medlem i en lokal hantverksförening, då anlitar du en #riktighantverkare.

Hantverkarna Gävle

Gefle Handtverksförening är representant för hantverkets månghundraårig kultur. Några av föreningens viktigaste uppgifter är att slå vakt om hantverkstraditionerna och att bereda marken för en levande och rik framtid. Föreningen är en sammanslutning av hantverkare i kommunen med syfte att främja hantverkets fortbestånd och utveckling.

Hantverkarna Helsingborg

Helsingborgs Hantverksförening verkar för fri företagsamhet grundad på fri marknadshushållning under socialt ansvar. Föreningen värnar småföretagen med speciell betoning på hantverksyrkena, yrkeskunnande och kvalitet samt utbildning i såväl skola som andra utbildningsalternativ för att säkra den praktiska kunskapens överlevnad.

Hantverkarna Härnösand

Härnösands hantverk och småföretag är en näringspolitisk organisation med Härnösands hantverkare i fokus. Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer och myndigheter.

Hantverkarna Hässleholm

Hässleholms Hantverks- & Industriförening verkar för en fri företagsamhet, grundad på fri marknadshushållning under socialt ansvar samt på det lokala planet föra en konstruktiv dialog mellan småföretagare och kommunen.

Hantverkarna Kramfors

Småföretagarna i Kramfors samlar ett antal av de främsta hantverksföretagen i kommunen. När du anlitar en medlem i föreningen vet du att du anlitar en #riktighantverkare.

Hantverkarna Stockholm

Stockholms Hantverksförening är en näringspolitisk organisation med Stockholms hantverkare i fokus. Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer och myndigheter.

Hantverkarna Tranås

Tranås Hantverks och Småföretagarförening bildades 1905 och verkade då som nu för att synliggöra de små företagen och underlätta företagandet.

Hantverkarna Örebro

Örebro Företags- och Hantverksförening är en anrik förening, som verkat sedan 1800-talets mitt och under denna långa tidsperiod har naturligtvis vår omvärld kraftigt förändrats.

Vi är idag en förening med en blandning av olika typer av medlemmar, med såväl det traditionella hantverkaryrket som bas som företagare inom modernare yrkesområden.