Branschorganisationer

De branschorganisationer som är anslutna till Hantverkarnas Riksorganisation är både stora och små. De verkar inom olika hantverksyrken och olika delar av landet. Gemensamt för dem alla är att de består av småföretagare som är #riktigahantverkare.

 

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (MVR) har över 90 års erfarenhet av att driva viktiga frågor för sin bransch. Med nytänkande och annorlunda tankesätt driver MVR frågor som i grunden förändrar branschens dagliga arbete.

Sadelmakarnas branschorganisation

Sadelmakarnas Branschorganisation, SBO, är en organisation som tillvaratar sadelmakarnas intressen och borgar för att enskilda medlemmar utför arbeten på ett seriöst och allmänt accepterat sätt. SBO är en nordisk branchorganisation som bildats med sikte på att gemensamt organisera samt bilda ett kontaktnät för yrkesverksamma sadelmakare inom områdena ridsport, inredning, väskmakeri samt etuimakare.

Svenska Hovslagareföreningen

Svenska Hovslagareföreningen är en förening som arbetar för att tillvarata de utbildade och godkända svenska hovslagarnas intressen. Föreningen har ett eget utbildningspaket för att vidareutbilda sina medlemmar där vi går djupare in på nedre benets anatomi, balansering, hovsjukdomar, hovreparationer och korrigering av felaktig benställning hos föl. Föreningen anordnar även enstaka kurser efter behov och önskemål.

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, som bildades 1955, är en sammanslutning av auktoriserade hudterapeuter i Sverige. Vi är en rikstäckande ideell förening utan facklig religiös eller politisk tillhörighet, som arbetar för att höja och vidmakthålla kompetensen och kvalitetsnivån inom hudvårdsyrket. SHR är anslutet till den internationella branschorganisationen CIDESCO, med säte i Schweiz.

Sveriges Registrerade Tatuerare

SRT är trygghet! Sverige är genom SRT:s försorg ett av de absolut säkraste länderna i världen att tatuera sig i.

SRT är som yrkesorganisation världsunika genom att ha skapat en nationell yrkesstandard och ett gesäll- och mästarbrevsprogram.

De erbjuder trygghet för både kund och utövare genom kunskap och krav. SRT arbetar oavbrutet för branschens främjande.

Sveriges Skomakarmästarförbund

Sveriges Skomakarmästarförbund är en branschorganisation för skomakare. Sedan förbundet bildades 1901 har uppdraget varit detsamma, att arbeta för yrkesutbildningen och yrkesskickligheten samt att möjliggöra umgänge mellan medlemmarna. Ett viktigt uppdrag är också att informera konsumenterna om skor och skovård. Idag består medlemmarna av småföretag verksamma i hela landet.

Sveriges Tapetserarmästare

Sveriges Tapetserarmästare, STM, är branschorganisationen för möbeltapetserare, gardinmakare, sadelmakare och bilsadelmakare. En tapetserarmästare medlem i STM borgar för kvalitet. För att bli medlem i STM krävs dokumenterad utbildning. Det vill säga att den enskilde hantverkaren har avlagt arbetsprov för gesäll- eller mästarbrev eller motsvarande lång och gedigen yrkeserfarenhet.

Sveriges Urmakareförbund

Sveriges Urmakareförbund, SUF, är ett av Sveriges äldsta yrkesförbund. Organisationens ändamål är att stärka medlemmarnas intressen och konsumenternas trygghet. När man anlitar en urmakare knuten till Sveriges Urmakareförbund kan man vara säker på att denne är en utbildad urmakare med gesäll- eller mästarbrev.

Träbåtbyggarnas Riksorganisation

Träbåtbyggarnas Riksorganisations uppdrag är att samla och stärka den svenska båthantverkarbranschen, att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen i branschrelaterade och näringspolitiska frågor.

Yrkesförbundet Massörerna

YrkesMassörernas förbund är ett yrkesförbund för massörer/massageterapeuter som är certifierade av BSM (Branschrådet Svensk Massage). Medlemskap erbjuds för både yrkesverksamma och elevmedlemmar. Förbundet ger medlemmarna en trygg bas att stå på.