Om Hantverkarna

Hantverkarnas Riksorganisation är Sveriges näringslivsorganisation för hantverksföretag och hantverksföreningar.

Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer och myndigheter.

Organisationen består av branschföreningar och lokala hantverksföreningar och har medlemmar över hela Sverige.

Det här gör vi

Vi är en partipolitisk obunden organisation som värnar hantverket och hantverkarna i hela landet. Vi arbetar för att statusen och villkoren för hantverket och hantverkarna ska förbättras på alla områden. Arbetet är branschöverskridande mellan våra medlemsgrupper. Tillsammans talar vi med en röst. Tillsammans är vi Hantverkarna.

Hantverkarna samlar drygt 20 medlemsföreningar, både lokala hantverksföreningar och rikstäckande branschorganisationer. Tillsammans representerar vi närmare 5 000 hantverksföretagare i hela Sverige.

Arbetet leds från Hantverkarnas kansli i Stockholm.

Verksamhet

Vi samlar hantverkare över branschgränserna för att stärka och föra fram vårt näringspolitiska program. I vårt påverkansarbete riktar vi oss till myndigheter, politiska aktörer och andra beslutsfattare. Vi verkar också för att synliggöra hantverket och hantverkarnas samhällsviktiga arbete i mediala kanaler.

Utbildningspolitiskt arbetar vi för att förbättra möjligheterna för de ungdomar som vill fördjupa sig i ett hantverk på gymnasial eller eftergymnasial nivå. Den moderna lärlingsutbildningen är en positiv reform för både elev, skola och näringsliv. Den hjälper ungdomar att förbereda sig för verkligheten samtidigt som den svarar mot näringslivets behov av kvalificerad personal.

Hantverkarna är en av aktörerna i Sveriges Hantverksråd, en verksamhet beslutad av regeringen med uppgift att handlägga mästarbrevsfrågor. I arbetet ingår bland annat att behandla branschernas uppdateringar av gesällprovsreglerna till utfärdandet av Mästarbrev.

I maj varje år samlas Sveriges hantverkare till Riksstämma.

Verksamhetsplan 2021

Styrelsen i Hantverkarnas Riksorganisation ämnar prioritera följande frågor under verksamhetsåret 2021:
  1. Aktivt marknadsföra och informera om Hantverkarnas Riksorganisation.
  2. Fortsatt arbete med utbildningsfrågor för att höja kunskapsnivån och statusen för nya hantverkare.
  3. Påverka och informera politiker om vikten av goda förutsättningar för hantverks- och småföretagande.
  4. Marknadsföra gesäll- och mästarbreven och stärka deras betydelse.
  5. Framtidsvision – att stärka hantverkets röst samt att påverka makthavare och skapa opinion för vår sak. Organisationen ska också verka för att synas och höras i debatten om hantverket och hantverkarnas villkor.

Opinionsbildning

Hantverkarna är en partipolitiskt obunden organisation som verkar för att förbättra förutsättningarna för Sveriges hantverkare. Vårt näringspolitiska program riktar sig till de myndigheter, departement och de grupper av politiker som bestämmer hur vår vardag skall se ut. Vi bevakar hantverksfrågor i Sverige och i vår omvärld.

I vårt opinionsarbete arbetar vi brett, tydligt och öppet för att göra hantverkarnas röster hörda. Det handlar om att uppvakta beslutsfattare, svara på offentliga remisser i näringslivsrelaterade frågor och att garantera att hantverket har en röst i den offentliga debatten.

Riktiga hantverkare fuskar inte

Organisationen består av seriösa hantverkare som följer gemensamma krav på seriositet och kvalitet och som tar reklamationer på allvar. Vi arbetar kontinuerligt för att minska fusket i branschen; ett arbete som sker i nära samarbete mellan våra medlemmar, konsumentorganisationer och statliga myndigheter.

Styrelse

Hantverkarnas styrelse är yrkesverksamma hantverksföretagare som är utsedda att representera organisationens medlemmar.

Lokalföreningar

Lokala hantverksföreningar från många delar av landet är anslutna till Hantverkarnas Riksorganisation. När du anlitar en medlem i en lokal hantverksförening, då anlitar du en #riktighantverkare.

Branschorganisationer

De branschorganisationer som är anslutna till Hantverkarnas Riksorganisation är både stora och små. De verkar inom olika hantverksyrken och olika delar av landet. Gemensamt för dem alla är att de består av småföretagare som är #riktigahantverkare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du hålla dig uppdaterad på vad som händer i Hantverkssverige? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Pressmeddelanden

Läs våra pressmeddelanden på Cisionwire.

Hantverkarna in English

The Swedish Craft and Small Business Association

The role of the Association is to watch over the interests of craft workshops and small businesses, take an active role in commercial policy, to promote handicrafts, training and professional skills and to promote co-operation and contact between individual members, public organizations, and sectors.

Union Jack In English flagga